Personuppgiftshantering för Ab Söderholms IT-tjänster Oy


Ab Söderholms IT-tjänster Oy, härefter företaget, hanterar personuppgifter, härefter kunduppgifter, om våra kunder.
Detta för att bl.a. kunna fakturera för de tjänster som kunden köper av eller via företaget.
Kunduppgifterna kan även delas med tredje part för att kunna erbjuda kunden olika helhetslösningar där tjänster kan köpas in från andra leverantörer och
där dessa leverantörer vill ha uppgifter om vem som äger rättigheterna till de köpta tjäntsterna.
Kunden behöver informera företaget om kundens kunduppgifter inte får lagras utanför EU/ESS området.
Kunduppgifterna används inte i marknadsföringssyfte utan kundens godkännande.

Vid registrering av domännamn behöver kunden uppge sitt personsignum eller FO-nummer, beroende på om kunden är en privatperson, förening eller företag.
Dessa uppgifter lagrar företaget inte, utan kommer att be kunden uppge sitt personsignum eller FO-nummer varje gång dessa behövs.

Du som varit kund hos företaget, har rätt att bli bortglömd från våra system och detta kan göras via kontakt formuläret på vår hemsida eller på annat sätt ta kontakt med oss.
Vi kan tyvärr inte radera kunduppgifter som finns på fakturor, då dessa enligt bokföringslagens 2 kap. 10 § måste bevaras i minst 6år, från det år då räkenskapsperioden slutar.