Endel sidor har blivit uppdaterade med giltiga certifikat från CAcert.org.

Notera dock att endel enheter inte har färdigt installerat Root certifikatet för CAcert.org. I så fallbehöver man göra det manuelt om man vill slippa varningarna.

 

Root certifikatet är signerat med SHA-1/MD5 och detta är klassad som en säkerhetsrisk varvid en del webbläsare (ex. vis Firefox) säger att det inte litar på certifikaten. Nytt Root certifikat med SHA-256 är på gång, så då kommer det att bli bättre.

 Vill man installera certifikaten så finns de hos www.cacert.org (https://www.cacert.org/index.php?id=3)