Vi gör tyvärr inga IT-tjänster nu, eftersom vår personal håller kurs på yrkeshögskolan Novia.