Nu är sista informationen på sidorna under tjänster inlagt, även prisuppgifter